Dịch vụ Tính Lương

Giới thiệu về Dịch vụ Tính Lương

Dịch vụ tính lương thuê ngoài (POS) là một trong những dịch vụ chính của OfficeworksR với mục tiêu hỗ trợ khách hàng xây dựng mô hình nhân sự linh hoạt và hiệu quả. Chúng tôi chuyên cung cấp gói giải pháp tổng thể về tính lương theo tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp với kiến thức sâu rộng về pháp luật trong nước và hệ thống tính lương hoàn toàn tự động.

Yêu cầu của bảng lương

Chuyên viên tính lương ngoài trình độ chuyên môn cần thận trọng khi giải quyết công việc và có kỹ năng quản lý, giám sát cần thiết để nắm rõ quy trình tính lương.

Chứng chỉ Nghiệp vụ tính lương

Nếu bạn muốn trở thành nhân viên Tính Lương và phúc lợi, bạn cần có bằng cử nhân kế toán hoặc Quản trị nguồn Nhân Lực. Bạn cũng cần hiểu biết tốt về Luật Lao động, Nguyên tắc Cơ bản về Tiền lương cũng như các kỹ năng Kế toán Tổng hợp. Những kiến thức cơ bản này là cần thiết và cần thiết để làm việc liên quan đến bảng lương và phúc lợi. Có một số vị trí công vụ đặc thù cần biết khi tính lương, hiểu biết về các chế độ khen thưởng khác nhau, v.v.

Kinh nghiệm sử dụng phần mềm tính lương

Quá trình tính lương thường phức tạp vì có nhiều tài liệu và hồ sơ liên quan. Chuyên gia tính lương cần sự hỗ trợ từ phần mềm tính lương để tối ưu hóa quy trình. Việc sử dụng phần mềm tính lương phù hợp, ưu việt sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu. Từ đó, việc đánh giá và xác minh dữ liệu cũng trở nên đơn giản hơn.
Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm khác

Chuyên viên tính lương cần thành thạo Word, Excel để có thể thu thập, xử lý dữ liệu và hoàn thành các thủ tục giấy tờ quan trọng,… Để hạn chế sai sót dữ liệu, chuyên viên tính lương khi sử dụng Excel phải hiểu cả các hàm và công thức từ đơn giản đến phức tạp hơn.