Dịch vụ doanh nghiệp

Thuê ngoài & tuyển dụng nhân sự

Nhân sự/Tiền lương

Dịch vụ doanh nghiệp tại Việt Nam

Tăng cường sự hiện diện kinh doanh toàn cầu của bạn tại Việt Nam với các dịch vụ chuyên nghiệp của chúng tôi, đảm bảo công ty của bạn tuân thủ luật pháp địa phương thông qua việc chủ động

đội ngũ tốt nhất của bạn ở nơi tốt nhất

Xem lịch trình demo

Tuyển dụng và quản lý nhân tài

Thành lập và thủ tục pháp lý

doanh nghiệp của bạn ở Việt Nam

1/ Đặt bản demo của bạn

Chọn một khoảng thời gian - chỉ cần 30 phút

2/ Thiết lập

Nếu bạn thích những gì bạn thấy, chúng tôi sẽ thiết lập cho bạn ngay lập tức!

3/ Tận dụng thời gian của bạn

Hãy bắt đầu tiết kiệm thời gian quý báu, không chỉ trong lĩnh vực nhân sự mà còn cho toàn bộ hoạt động kinh doanh của bạn

có thể giúp doanh nghiệp của bạn?

+1M

các chuyên gia tiềm năng về dữ liệu với mọi ngành nghề

+20

có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực headhunt

+40%

tiết kiệm thời gian tuyển dụng và thành lập

Xem tất cả

Thị trường lao động ở Việt Nam: Những điều cần biết nhất năm 2023

Việt Nam đã có sự tăng trưởng và phát triển kinh tế đáng chú ý trong vài thập kỷ qua.

Thị trường lao động ở Việt Nam: Những điều cần biết nhất năm 2023

Việt Nam đã có sự tăng trưởng và phát triển kinh tế đáng chú ý trong vài thập kỷ qua.

Thị trường lao động ở Việt Nam: Những điều cần biết nhất năm 2023

Việt Nam đã có sự tăng trưởng và phát triển kinh tế đáng chú ý trong vài thập kỷ qua.

Muốn biết thông tin mới nhất

Xu hướng thị trường Việt Nam