Office WorksR

GIẤY PHÉP KINH DOANH

Việt Nam là một trong những điểm đến phổ biến nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài trong số các quốc gia Đông Nam Á trong những năm gần đây. Tính đến nay, Việt Nam là thành viên của hơn 17 FTA đã và sẽ có hiệu lực hoặc đang được thảo luận, điều này sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các doanh nghiệp tại Việt Nam tăng cường năng lực trong mọi hoạt động kinh doanh.

Yếu tố then chốt là làm thế nào để các doanh nghiệp, với khả năng cập nhật và giải thích các văn bản pháp luật còn hạn chế, có thể nhanh chóng thích ứng với các quy định đang thay đổi nhanh chóng tại Việt Nam.

Dịch vụ của Công ty được xây dựng để hỗ trợ mọi doanh nghiệp, không chỉ trong giai đoạn đầu tại thị trường Việt Nam mà còn trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp thông qua các giải pháp tuân thủ pháp luật, quy định và quy trình. Các quy tắc và thông lệ và tổ chức thực hiện hiệu quả nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Người quản lý Quan hệ Xã Hội của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua từng giai đoạn của vòng đời công ty. Với Giấy phép kinh doanh, công ty của bạn sẽ có nhiều cơ hội để:

  • Thâm nhập thị trường mới
  • Tìm kiếm cơ hội mới
  • Tìm khách hàng mới
  • Khai trương cơ sở mới
  • Đấu thầu các hợp đồng mới
  • Quyền Pháp Lý và Uy Tín Thương Hiệu

Lợi ích chính của Giấy phép kinh doanh

Việc có giấy phép kinh doanh có lợi cho cả công ty và chủ sở hữu công ty. Những lợi ích này bao gồm:

Bảo vệ pháp lý cho công ty và chủ sở hữu công ty.

Giấy phép kinh doanh cho phép công ty có quyền truy cập vào các nhóm hoặc tổ chức nhất định mà chỉ có thể truy cập bằng giấy phép kinh doanh.

Một công ty có giấy phép kinh doanh có thể nhận được các ưu đãi đặc biệt về thuế trong ngành nghề cụ thể đó.

Nâng cao uy tín của công ty và giảm bớt sự lo lắng của khách hàng đối với các quảng cáo sai sự thật.