Office WorksR

Giải pháp quản lý lực lượng lao động linh hoạt để điều hướng thế giới công việc mới

Bạn tìm thấy tài năng, chúng tôi cung cấp nền tảng cho phép bạn thuê, giới thiệu, quản lý và trả lương cho nhân tài tại hơn 160 quốc gia.

Quản lý nhân viên xuyên biên giới

Thuê và trả lương cho những tài năng hàng đầu không biên giới.

Atlas cung cấp sự hỗ trợ mà cơ sở hạ tầng tài năng toàn cầu dựa vào. Nếu bạn muốn phát triển đội ngũ của mình trên toàn thế giới, chúng tôi cung cấp sự linh hoạt để mở rộng mà không cần một thực thể địa phương.
Nền tảng và giải pháp của chúng tôi được thiết lập để chúng tôi đảm nhận trách nhiệm của nhà tuyển dụng hợp pháp để giúp quản lý vô số thách thức khi sử dụng các nhóm quốc tế.
Khi bạn tìm thấy nhân tài, chúng tôi sẽ quản lý vòng đời của nhân viên, từ việc giới thiệu nhóm của bạn đến xử lý bảng lương. Chúng tôi cắt giảm quan liêu tuân thủ toàn cầu, để bạn có thể tập trung vào những gì bạn làm tốt nhất, phát triển doanh nghiệp của mình.
Một nền tảng. Một trải nghiệm. Một đối tác. Không có bên thứ ba nào làm mờ quá trình. Chỉ cần Atlas hỗ trợ tham vọng toàn cầu của bạn.

Giải pháp ứng dụng di động

Đối với lực lượng lao động ngày nay đang di chuyển, chúng tôi cung cấp an toàn và
Các công cụ tiện lợi trong tầm tay bạn để truy cập đơn giản, bất cứ lúc nào
trên các thiết bị điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.